جامعه سالم در گرو خانواده سالم

نحوه استفاده از سایت و تعامل با آن

کاربر گرامی با سلام و عرض خوش آمد گویی

لطفا به نحوه ارائه مطالب در این وب سایت توجه فرمایید.

در این وب سایت، مطالب علمی توسط متخصصان و اساتید حوزه سلامت به دور وش ارائه شده است شما می توانید یکی از این روش ها و یا هردو را انتخاب نمایید:

۱- آموزش شیوه زندگی سالم بصورت عمومی: این آموزش از طریق مطالب نوشتاری، عکس و فیلم تنظیم شده است.  شما می توانید بر اساس موضوع مورد علاقه مستقیما از این مطالب استفاده نمایید.

 

۲-  آموزش به روش سفارشی و اختصاصی: در این روش، ابتدا لازم است ثبت نام  نمایید تا با چند سوال از شما براساس یک نظریه علمی، جایگاه شما در مراحل تغییر مشخص شود. سپس شما به پیام های آموزشی متناسب با مرحله تغییر خودتان دسترسی پیدا می کنید. این  پیام ها برای افراد هر مرحله متناسب و سفارشی (targeting) تنظیم شده است. البته شما می توانید علاوه بر پیام های سفارشی، به مطالب عمومی این سایت هم دسترسی داشته باشید.

 

با توجه به اینکه افراد در هر مرحله از تغییر، نیاز به مداخلات ویژه دارند که بر اساس آن برنامه مبتنی بروب برای پاسخگویی به نیازهای فوق طراحی شده است.

مراحل تغییر رفتار عبارتند از

 1. مرحله پیش تفکر
 2. مرحله تفکر
 3. مرحله آمادگی 
 4. مرحله عمل 
 5. مرحله نگهداری 

 

توجه:

ما در کنار شما هستیم اما نمی توانیم بجای شما تصمیم بگیریم و رفتار شما را تغییر دهیم. اما با روش ها و مطالب علمی پیشنهادی شما گام به گام مراحل تغییر رفتار را طی خواهید نمود.

 

اگربرای پیام های سفارشی ثبت نام نمایید خواهید دید که:

با توجه به اینکه افراد در هر مرحله از تغییر، نیاز به مداخلات ویژه و اختصاصی دارند بنابر این مکانیسم ها و استراتژ ی ها ی متفاوتی برای کمک به تغییر آنها لازم است. این برنامه مبتنی بروب برای پاسخگویی به نیازهای فوق طراحی شده است. بنابر این استراتژی های مورد استفاده بر اساس نیاز عبارت خواهند بود از:

 

استراتژی های مورد استفاده، منطبق با نیازهای شما در هر مرحله به ترتیب زیر است:

 

برای افرادی که در مرحله اول و دوم یعنی " پیش تفکر  " و " تفکر " هستند از فرایندهای افزایش خودآگاهی، تسکین نمایشی و یا باز ارزشیابی محیطی استفاده خواهد شد.

 • افزایش خودآگاهی که مستلزم افزایش آگاهی شما در مورد علل، نتایج و درمان های مسئله خاص می باشد (متون علمی، عکس، فیلم همراه با بازخورد) .
 • تسکین نمایشی که موجب برانگیختگی عاطفی در مورد رفتار شخص و آرامشی که می توانید به دنبال تغییر آن پدید آید می گردد (نمایش روانی و ایفای نقش)
 • بازارزشیابی محیطی که در مورد نحوه تاثیر گذاری رفتار بر محیط زندگی شخص و چگونگی تاثیر تغییر رفتار بر محیط زندگی وی می باشد( استفاده از آموزش همدلی و بحث همراه با شفاف سازی ارزشی) {مرحله تفکر}.
 
 

برای افرادی که در مرحله آمادگی هستند از فرایند خودارزشیابی مجدد وخود رهاسازی استفاده خواهد شد.

 • خودارزشیابی مجدد که شامل ارزیابی شما ازخودپنداره تان همراه با رفتارجدیداست (استفاده ازمدلهای نقش سالم تر وبحث همراه با شفاف سازی ارزشی)
 • خودرهاسازی که شامل این باور است که شما قادربه تغییر هستید و تعهد و باز تعهد برای عمل بر اساس آن تغییر را در بر میگیرد. (تشویق به قول دادن ، برنامه ریزی و متعهد نمودن خود به فعالیت).
 
 

برای افرادی که در مرحله عمل هستند از فرایند شرطی سازی متقابل، مدیریت تقویت و کنترل محرک وروابط یاری رسان استفاده خواهد شد.

 • شرطی سازی متقابل که نیازمند یادگیری رفتار جدید و سالم تر به جای رفتار قدیمی و ناسالم است.
 • کنترل محرک که شامل تعدیل محیط در جهت افزایش راهنماهایی برای رفتار بهداشتی و کاهش راهنماهای غیر بهداشتی می باشد.
 • روابط یاری رسان (تشویق به پیدا کردن یک عضو خانواده، دوست یا همکار که علاقه‌مند به حمایت شما برای اتخاذ رفتار سالم است)
 • مدیریت تقویت فرایند رفتاری، که از تقویت ها و مجازاتها برای برداشتن گام هایی در یک جهت خاص بهره می برید (خود تقویتی از طریق پاداش به خود جهت انجام یا پیشرفت در زمینه رفتار سالم)
 
 

برای افرادی که در مرحله نگهداری هستند از فرایند روابط یاری رسان استفاده خواهد شد.

 • رهایی اجتماعی که اشاره به فرصت های اجتماعی یا موارد جایگزین دارد (از طریق توانمندسازی شما)
 • روابط یاری رسان (تشویق به پیدا کردن یک عضو خانواده، دوست یا همکار که علاقه‌مند به حمایت شما برای انجام رفتار سالم است)
 • مدیریت تقویت فرایند رفتاری است که از تقویت ها و مجازاتها برای برداشتن گام هایی در یک جهت خاص بهره می برد (خود تقویتی از طریق پاداش به خود جهت انجام یا پیشرفت در زمینه رفتار سالم  است)
 • با توجه به اینکه خودکارآمدی نیز یکی دیگر از اجزا مدل می باشد و نقش آن در انجام فعالیت های جسمانی بارز می باشد مداخله آموزشی دراین زمینه انجام خواهدگرفت.
 • بهره گیری از ترغیب کلامی و آموزش شما در زمینه برخورد مناسب با شکست ها(بهره گبری از ترغیب و اطمینان بخشی)

چنانچه شما جهت انجام رفتار سالم مورد نظر ددار استرس می شوید از آنها خواسته می شود که با روش های آرام سازی پیشرونده عضلانی آرامش خود را بدست آورند (کاهش استرس)

 
 

به یاد داشته باشید که

تصمیم گیرنده و عامل اصلی خود شما هستید. این برنامه طبق اصول علمی تهیه شده است تا شما را برای داشتن رفتارها و شیوه زندگی سالم کمک نماید.

 
 

 

باتوجه به توضیحات فوق درصورت تمایل به استفاده از پیام های سفارشی و اختصاصی مربوط یه خودتان بر روی کلید زیر کلیک کنید.