جامعه سالم در گرو خانواده سالم
محافظت از محيط زيست
محافظت از محيط زيست
دوري از سيگار كشيدن
نتيجه سيگار كشيدن
تغذيه سالم در كودكان
تغذيه سالم در كودكان
مچ انداختن پدر و پسر
نقش پدر در فعاليت بدني كودكان

اهداف سایت

خانواده نقش اساسی در شکل‌گیری سبک زندگی سالم در فرد، خانواده و جامعه دارد. در این وبسایت مطالب علمی و کاربردی در راستای ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها برای اعضای مختلف خانواده ارائه شده است. با توجه به تغییر الگوی بیماری‌ها و روند روزافزون بیماری‌های غیرواگیر و عوامل خطرزای آن در گروه‌های سنی مختلف، محوریت مطالب وبسایت در زمینه‌ی پیشگیری از این بیماری‌ها متمرکز شده است. امید داریم این وبسایت بتواند گامی در راستای توانمندسازی اعضای مختلف خانواده برداشته و شاهد تعداد روز افزون «خانواده مروج سلامت» در جامعه‌ی خود باشیم.